image by WebDog

Waarom

Wat is mijn motivatie om het vak van coach uit te oefenen? 
1. Het nut van coaching uit eigen ervaring, ik geloof in coaching! 
2. Ik vind mensen en de manier waarop zij (over)leven/functioneren boeiend 
3. Ik vind coaching een van de meest effectieve vormen van persoonlijke ontwikkeling 
4. Het geeft mij voldoening als mensen nieuwe inzichten opdoen en in de praktijk brengen 
5. Ik heb mijn eigen coach beloofd haar kennis & gedachtegoed over te dragen op anderen.

Welke principes liggen ten grondslag aan mijn werk

Ik geloof in de opvatting dat elk mens het vermogen heeft zijn leven vorm te geven. De mens neemt zijn eigen beslissingen en heeft eigen hulpbronnen om problemen op te lossen. Ik help je jouw eigen antwoorden te vinden. Mijn voorkeursstijl komt dichter in de buurt van de Oplossingsgerichte Methode, dan bijvoorbeeld bij de Rogeriaanse Methode waarbij je als cliënt de agenda bepaalt en de coach geen leiding over het gesprek neemt. Ik graaf niet eindeloos diep in het verleden. Liever praat ik over mogelijke oplossingen die werken in het hier en nu. Als iets niet werkt, stop ermee! Als iets werkt, doe er meer van! Exploreren, verhelderen, confronteren, vrijmaken en versterken zijn begrippen die mijn coachingsstijl het beste kenmerken.

Mijn visie op coachen

Coaching is niet voor ‘softies’, maar juist een teken van kracht. Je moet naar jezelf durven kijken en de confrontatie met jouw eigen gedrag, belemmeringen en levensthema’s aan durven gaan. Er is moed voor nodig om je vertrouwde manieren los te durven laten en de wil en het verlangen hebben om jezelf duurzaam te veranderen. Coaching is meer dan het voeren van gesprekken, het is ook oefenen in de praktijk. We gaan op zoek naar antwoorden op jouw vragen en de oplossing van jouw knelpunten. Ik werk met heldere doelen en een afgebakend tijdspad. Coaching is een leerproces dat begint bij verheldering en eindigt bij verankering. 

Ethische gedragscode

De ethische gedragscode van het NOBCO (NL Orde van Beroepscoaches) vormt de basis van mijn handelen en werkwijze.

Relevante Opleidingen

Advanced Human Resource Executive Program. University of Michigan, USA (2017).
TMA - Talent Management Methode, gecertificeerd professional. Ehrmvision, Utrecht (2014).
Coach Intensive Opleiding. Coach 020, Amsterdam (2013).
Post Graduate Executive Coaching. Faculteit Economie & Bedrijfskunde, VU Amsterdam (2011-2012).
Leergang Oplossingsgericht Coachen. Centrum voor Conflicthantering, Haarlem (2008). 
Post HBO Mediation. Hoge School Utrecht, Faculteit Recht (2003). 
Bachelor Human Resource Management. Hoge School Utrecht, Faculteit Recht (1989-1993).